DENTAL

Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar (Pergigian)

Skim Perkhidmatan Pergigian adalah percuma dengan had kelayakan RM 100.00 setahun akademik mengikut kadar
rawatan pergigian klinik pergigian Universiti.

 

Loading