PUBLIC HEALTH UNIT

HEAD OF DEPARTMENT

Dr. Norziha Binti Abd Hamid
Pegawai Perubatan UD54
norziha@upsi.edu.my
05 450 5548
Encik Mohd Khairul Azrul bin Mohd Redzuan
Penolong Pegawai Perubatan U29
mohd_khairul@upsi.edu.my
05 450 6671
Puan Siti Zulaika Binti Abd Wahab
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29
sitizulaika@upsi.edu.my
05 450 6668
Encik Nazrin Bin Yusri
Skim Perkhidmatan Khas Universiti 29
nazrin@upsi.edu.my
05 450 6668