DIAGNOSTIC & PHARMACY UNIT

KETUA UNIT FARMASI DAN DIAGNOSTIK

Dr. Farah Salwani Binti Che Ku Razak
Pegawai Perubatan UD54
salwani@upsi.edu.my
Cik Sharifah Dalina binti Sayed Mohamed Noor
Penolong Pegawai Farmasi U32 (KUP)
dalina@upsi.edu.my
Puan Nurul 'Atif Binti Ahmad Zainuddin
Penolong Pegawai Farmasi U29
nurulatif@upsi.edu.my
Encik Zamrei bin Nor Mohamad
Juruteknologi Makmal Perubatan U29
zamrei@upsi.edu.my
Cik Nur Fazziera Binti Jasini
Juruteknologi Makmal Perubatan U29
fazziera@upsi.edu.my