PENTADBIRAN / KEWANGAN

PENTADBIRAN

  1. Pengurusan hal ehwal pentadbiran.
  2. Pengurusan sumber manusia.
  3. Pengurusan laporan-laporan unit.
  4. Pengurusan Surat Jaminan Rawatan (GL).
  5. Pengurusan sistem maklumat.

KEWANGAN

  1. Pengurusan dan perancangan bajet jabatan.
  2. Pengurusan kewangan.
  3. Pengurusan penjanaan dana.

Loading