UNIT PENTADBIRAN

Dr. Norziha binti Abd Hamid Pengarah  Pegawai Perubatan UD54 norziha@upsi.edu.my

PENGARAH PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

Dr. Norziha binti Abd Hamid
Email : norziha@upsi.edu.my
No Tel : 05 450

KETUA UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Dr. Mazlina binti Hamzah
Pegawai Pergigian UG54
mazlina.hamzah@upsi.edu.my
Cik Cheong Lai Ping
Pegawai Tadbir N41
cheong.lp@upsi.edu.my
Puan Zakiah Hanum binti Mohamed Zainal
Pembantu Tadbir (P/O) N22 (KUP)
zakiah84@upsi.edu.my
Puan Mawar binti Abu Hasan
Pembantu Tadbir (P/O) N19
mawar@upsi.edu.my
Encik Mazuna bin Zainan
Pembantu Operasi N11
mazuna@upsi.edu.my