UNIT PENTADBIRAN

PENGARAH

Dr. Farah Salwani Binti Che Ku Razak
Pegawai Perubatan UD54
salwani@upsi.edu.my
05 450 6968

KETUA UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Dr. Mazlina binti Hamzah
Pegawai Pergigian UG54
mazlina.hamzah@upsi.edu.my
05 450 6356Cik Aqilah Iman binti Rahim
Skim Perkhidmatan Khas Universiti 41
aqilahiman@upsi.edu.my
05 450 6962Puan Zakiah Hanum binti Mohamed Zainal
Pembantu Tadbir (P/O) N22 (KUP)
zakiah84@upsi.edu.my
05 450 6668Puan Mawar binti Abu Hasan
Pembantu Tadbir (P/O) N22 (KUP)
mawar@upsi.edu.my
05 450 6341Encik Mazuna bin Zainan
Pembantu Operasi N11
mazuna@upsi.edu.my
05 450 6668