VISI & MISI

VISI:

Menjadi pusat penjagaan kesihatan primer yang bitara sejajar dengan era globalisasi.

MISI:

  1. Humanizing primary healthcare melalui keunggulan professionalism;
  2. Memperibadikan penjagaan kesihatan primer sejajar dengan kemajuan teknologi;
  3. Memperkasa komuniti UPSI dalam menghargai kesihatan sebagai aset yang tidak ternilai;
  4. Menyumbang kepada kesjahteraan komuniti sekitar melalui promosi penjagaan kesihatan primer.

Loading