UNIT KESIHATAN AWAM

KETUA UNIT KESIHATAN AWAM

Dr. Mohamad Syafiq bin Shahruddin
Pegawai Perubatan UD47
syafiq.shah@upsi.edu.my
Encik Mohd Khairul Azrul bin Mohd Redzuan
Penolong Pegawai Perubatan U29
mohd_khairul@upsi.edu.my
Cik Nurulfaiezah Binti Noor Zaki
Penolong Pegawai Perubatan U29
faiezah@upsi.edu.my
Puan Siti Zulaika Binti Abd Wahab
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29
sitizulaika@upsi.edu.my
Puan Nor Adilah Binti Mohamad Tahir
Skim Perkhidmatan Khas Universiti 19
noradilah@upsi.edu.my